Sistem gradnje

Nove tehnologije in nova spoznanja v gradbeništvu so nas pripeljala do spoznanja, kako pomembni so gradbeni materiali, ki jih uporabljamo pri gradnji

Razvoj gradbenih materialov je vse bolj usmerjen v uporabo naravi prijaznih materialov, ki zdravju niso škodljivi. Prednost teh materialov je v tem, da okolja ne bremenijo s proizvodnjo, uporabo in tudi razgradnjo. Znanje naših prednikov združujemo z novimi znanstvenimi dognanji, ki potrjujejo, da je uporaba naravnih materialov edina prava smer gradnje. Zato smo se v našem podjetju odločili, da naročnikom ponudimo gradnjo objektov, ki bodo zadovoljili njihova pričakovanja in nove gradbene standarde. Osnovo naše dejavnosti predstavljajo leseni materiali, iz katerih gradimo objekte, kot so npr. kozolci in brunarice, ki jih zaščitimo z impregnacijskimi sredstvi, kot je silvanolin, ki ni škodljiv zdravju. In kar je še najbolj pomembno, ko se po dveh, treh dneh fiksira v les, se ne izpira in tako ne onesnažujemo okolice. Celoten načrt novega objekta je osnovan tako, da zadovolji najnovejše naravovarstvene standarde glede materialov. Poleg tega so naši objekti, kot npr. brunarice, tudi kvalitetno toplotno izolirani, kar zmanjšuje uporabo goriv in posledično emisije CO2 v ozračje. Pri gradnji objektov striktno upoštevamo, da ima objekt čim nižjo U-vrednost. U-vrednost pomeni toplotno prehodnost skozi ovoj objekta. U-vrednost pove, koliko toplotne energije uhaja skozi gradbeni element velikosti 1m2, če temperaturna razlika znaša 1°.Čim nižja je U-vrednost, tem boljša je toplotna izolacija in posledično tudi večji prihranek energije. 

Seveda nismo pozabili na zvočno izolacijo, saj so naše gradnje tudi primerno protihrupno izolirane, kar povečuje udobje bivanja. 

Značilnosti naših gradenj:

  • kvaliteta materialov 
  • uporaba naravnih materialov 
  • energijska varčnost objektov 
  • hitra izgradnja in dokončanje objektov 
  • dolgotrajen obstoj objektov 
  • gradnja, ki ne izstopa iz okolice 
  • kvalitetna in celostna sanacija že obstoječih objektov
  • okolju prijazna gradnja 
  • zdravo bivanjsko okolje 

Vsi naši objekti so konstrukcijsko trdni, kar zagotavlja visoko raven varnosti. Zavedamo se, da morajo naši objekti kljubovati naravnim pojavom, kot so neurja, ki v nekaj minutah povzročijo velikansko škodo ali celo ogrozijo naša življenja. Kljubovati morajo močnim sunkom vetra, prenesti točo veliko za pest, ki naredi ogromno škode. Naše podjetje ima izkušnje z neurji in vam lahko predlagamo kako omiliti škodo, ki jo povzroči neurje. Trdnost našim konstrukcijam povečamo, s pravilno montažo in pravilno izbiro pritrdilnega materiala. 

Glede na to, da veliko naših konstrukcij predstavljajo leseni deli, smo velik poudarek posvetili ognjevarnosti in trdnosti. Vsi deli objektov imajo visoko stopnjo ognjevarnosti. Ognjevarnost lesu še povečamo, če ga pravilno zaščitimo s protipožarnim sredstvom. Ko gre za življenje šteje vsaka sekunda. 

Veliko pozornost posvečamo energijski učinkovitosti, zato so vsi naši objekti optimalno toplotno izolirani. Podobno je pri izdelavi strešne konstrukcije. Stranki znamo svetovati, kako optimalno izolirati ostrešje in zakaj je smiselno izdelati zračni most oziroma zračni kanal. Če želimo v mansardnem stanovanju imeti vidne špirovce oziroma pridobiti še višino med špirovci, je na sliki 1 prikazan eden od načinov. Ko izdelujemo zračni kanal, najprej vgradimo sekundarno kritino, ki nam fizično loči strešno kritino od podstrešja. 
SLIKA 1 

En način gradnje je, da čez špirovce nabijemo skobljan opaž, čez katerega napnemo folijo, ki upočasni prehod zraka ali morebitne vodne pare do izolacije, kar zmanjša nastajanje kondenza. Obvezno moramo zatesniti vse preklope folije. Nato položimo izolacijo, kot je termotop, ki preprečuje toplotne izgube, ki jih povzročajo špirovci (toplotni most). Z uporabo termotopa so lahko špirovci v mansardi vidni. Ko je termotop položen na špirovce, izdelamo zračni most tako, da čez termotop napnemo paropropustno folijo, katere preklope polepimo in ga z vijaki skozi kontra letve pritrdimo na špirovce. Ko imamo sekundarno kritino izdelano in izolacijo pritrjeno s kontra letvami, na katere pritrdimo prečne letve z razmikom, potrebnim za montažo izbrane kritine. 

Naši izkušeni strokovnjaki bodo skušali skupaj z vami najti primerne rešitve po vaših željah, saj se zavedamo, da je vsaka gradnja ali sanacija poseben projekt, v katerega lahko vložimo vse svoje znanje. Drugi način izoliranja podstrešja, ki je v Sloveniji najpogostejši, je prikazan na sliki 2. Ko izdelujemo zračni most, za sekundarno kritino lahko uporabimo paropropustno folijo, ki je samonosilna. Paropropustno folijo napnemo čez špirovce in pritrdimo. 

SLIKA 2 

Vse prekrivne dele paropropustne folije prelepimo. Obstajajo paropropustne folije, ki imajo že vgrajen lepilni trak. Priporočljivo pa je, da se na špirovce nabije kosmat opaž (deske) in čez njega napnemo paropropustno folijo, ki se na prekrivnih delih polepi. Na špirovce nabijemo kontra letve, čez nje prečno pritrdimo letve s potrebnim razmikom za strešno kritino. Ko je streha pokrita, zapolnimo prostor med špirovci s primerno izolacijo in čez špirovce napnemo folijo, ki upočasni prehod zraka ali morebitne vodne pare do izolacije. Vse preklope folije moramo polepiti. 

Pri izdelavi zračnega mostu je potrebno poznati vlogo parne zapore, parne zavore in paropropustnost. Paropropustna folija mora imeti koeficient Sd<0,02m, kar pomeni, da dobro prepušča vodno paro in ščiti pred vdorom vode. Če je Sd 0,5m ima struktura folije enak upor proti prehajanju vodne pare kot pol metra zraka. Če pa je koeficient Sd večji od 0,02m in manjši od 20-25m pa folija blokira oziroma omejuje prehod vodne pare in ščiti pred vdorom vode. 

Če izdelavi zračnega mostu vgradimo folijo z koeficientom Sd večjim od 0,02m in manjšim od 20-25m nad izolacijo, nam bo začelo kondenzirati med sekundarno kritino in izolacijo. Izolacija bo začela izgubljati svojo toplotno prevodnost. Nastajati bo začela plesen, kar nam lahko ogrozi zdravje. Največje napake pri izdelavi zračnega mostu se pojavljajo, ko investitorji iščejo najcenejše materiale in ne vedo kaj bodo vgradili na streho za sekundarno kritino. Sekundarna kritina-paropropustna folija mora imeti koeficient Sd<0,02m, da je paropropustna, ne glede na ceno. Folijo z koeficientom Sd = 2m pa vgradimo, na primer v mansardnem prostoru pred izolacijo, da zavremo prehajanje vodne pare iz prostora v izolacijo. Zakaj samo zavremo? Prehajanje vodne pare zavremo v tolikšni meri, da ne škoduje izolaciji. Vodna para bo v letnih mesecih prehajala iz izolacije v prostor mansarde in v zračni most. Pozimi pa bo prehajala v minimalnih količinah iz mansardnega prostora v izolacijo in iz izolacije v večjih količinah v zračni most. Le tako se bo streha pravilno prezračevala. Na sliki 1 in sliki 2 je prikazana vgradnja paropropustne folije z koeficentom Sd<0,02m, ki je vgrajena nad izolacijo in vgradnja folije z parno zavoro z koeficientom Sd = 2m, ki je vgrajena pod izolacijo. 

Ne smemo pozabiti, da se, ko govorimo o strehah in mansardah, pojavi problem, kako osvetliti mansardno stanovanje. Imamo več možnosti. Največkrat se odločimo za izdelavo frčad ali kukrlov. Če izdelamo frčado, trikotno ali trapezno, so njene prednosti v tem, da lahko pridobimo na stojni višini in polepšamo videz hiše ter izboljšamo bivanje v prostoru. Slabost se pojavi pri ceni izdelave in pri osvetlitvi prostora. 

 

 

Če se odločimo za vgradnjo strešnega okna, so njegove prednosti pred frčado v tem, da je cenejše, hitro je vgrajeno in pridobimo več svetlobe. Zavedati se moramo, da lahko pride do velikih škod, ki se lahko pojavijo šele čez leta, če frčade niso strokovno izdelane ali strešna okna pravilno vgrajena. 

 

 

 

Primerjava frčade in okna: 

 

 

Frčada
Faktor svetlobe = 0.85%  

Strešno okno Velux
Faktor svetlobe = 2.86% 


KONTAKT:

ROBERT MEHLE S.P. PONOVIČE 3A, 1282 SAVA

GSM: 041 254 517, TELEFON: 01 898 47 98, FAKS: 01 899 56 06