STORITVE

Sanacija streh

Prenova strehe
Imate dotrajano streho, ki je preživela vremenske vplive okolice in vas varovala dolga leta? Na strehi imate strešno kritino (betonsko, opečno ali celo azbestno), ki ima določeno življenjsko dobo, po kateri jo je treba zamenjati, če ne želite, da bi škoda, ki pri zamakanju nastaja na ostrešju, napredovala tako daleč, da lahko pride do večjih poškodb ostrešja ali celo do zrušitve. Pokličite nas in prepričani smo, da vam lahko pomagamo, ker imamo veliko izkušenj na tem področju in vam lahko svetujemo, kako preprečiti nadaljnje propadanje strehe, in če jo je treba v celoti prenoviti.

Teža strešne kritine
V tem času se odločamo za izgradnjo hladne strehe (zračni most). Zavedati se morate, da je potrebno na streho vgraditi kritino, ki diha s streho, ki bo ščitila vas in vaš bivalni prostor pred vremenskimi vplivi. Investitorjem se pojavlja pogosto vprašanje. Teža strešne kritine. Vedeti moramo, da obremenitev strešne konstrukcije predstavlja sama strešna konstrukcija, teža izolacijskih materialov in raznih mavčnih ali drugih oblog. Sem moramo še prišteti upor vetra v streho, ki lahko v sunkih znaša do 100 kg na 1m2 in sneg, ki predstavlja največjo obremenitev strehe od 300 do 1000 kg na 1m2,odvisno, v kateri regiji Slovenije se nahajate. Če vse to seštejete, vidite, da mora ostrešje nositi velike obremenitve, ne samo strešne kritine. Če se vam pojavljajo dvomi o nosilnosti vašega ostrešja, se posvetujte s strokovnjakom kot je statik, ki vam bo lahko ocenil nosilnost vašega ostrešja. Ostrešje je potrebno sanirati ne glede na to, kakšno kritino bomo vgradili.

Uporaba zračnega mostu
Priporočljivo je izdelati prezračevalni kanal oziroma zračni most. Ko izdelujemo zračni kanal, najprej vgradimo sekundarno kritino, ki nam fizično loči strešno kritino od podstrešja. Za sekundarno kritino lahko uporabimo paropropustno folijo, ki je samonosilna. Paropropustno folijo napnemo čez špirovce in pritrdimo. Vse prekrivne dele paropropustne folije prelepimo. Obstajajo paropropustne folije, ki imajo že vgrajen lepilni trak. Priporočljivo pa je, da se na špirovce nabije kosmati opaž (deske) in čez njega napnemo paropropustno folijo, ki se na prekrivnih delih polepi. Obstajajo še druge sekundarne kritine, kot so agepan plošče ali termotop.

Sekundarna kritina
Termotop je del toplotne izolacije za preprečevanje toplotnih izgub, ki jih povzročajo špirovci(toplotni most). Z uporabo termotopa so lahko špirovci v mansardi vidni. Ko je termotop položen na špirovce, čezenj napnemo paropropustno folijo, katere preklope polepimo in ga z vijaki skozi kontra letve pritrdimo na špirovce. Več o termotopu na straneh Lesnine inženiring. Ko imamo sekundarno kritino izdelano, vzdolžno na špirovce pritrdimo kontra letve in nato še prečne letve z razmikom, potrebnim za montažo izbrane kritine.

 

Agepan
Agepan plošč ni treba prekrivati s folijami, saj so narejene tako, da voda ne prehaja med stiki plošč. So paropropustne in vodoodbojne. Več o agepan ploščah si lahko ogledate na straneh Ekoprodukta.

Proizvajalci dajejo garancijo na kritino med 10 in 50 let. Življenjska doba kritine pa je zajamčena glede na material, iz katerega je izdelana in od tehnologije. Zavedati pa se morate, da ima ostrešje hiše, ki je bilo pravilno izdelano in postavljeno ter katerega strešna kritina je bila redno vzdrževana, zelo dolgo življenjsko dobo. Čez sto in več let. Pri montaži kritine moramo upoštevati zelo pomemben dejavnik, ZRAČENJE. To pomeni, da moramo zagotoviti dovajanje zraka v kapnem delu z uporabo kapnih prezračevalnih elementov in odvajanje v najvišjih točkah strehe z uporabo zračnikov in v slemenu ali grebenu z uporabo aeroslemenskega traka ali drugih prezračevalnih elementov. Glede na naklon strehe in regijsko lego objekta izberemo primerno strešno kritino. Če se nahajamo na Primorskem, bomo vgradili kritine za manjše naklone, ki bodo kljubovale burji, če pa smo na Gorenjskem, pa kritine za velike naklone in velike obremenitve. Opečne in betonske kritine vgrajujemo pri naklonih nad 15°, ko pa je naklon strehe pod 15°, pa uporabimo hidroizolacijo.

Cena prenove strehe
Če je bilo ostrešje pravilno izdelano in kritina redno vzdrževana, so stroški prenove minimalni. Če pa smo čakali do zadnjega dneva, je treba za obnovo ostrešja in kritine seči globoko v žep.
Ko se odločimo prenoviti streho, moramo najprej preveriti stanje strešne konstrukcije. Če odkrijemo napake ali škodljivce, ki so ogrozili statično trdnost ostrešja, jih moramo odpraviti. Ko je ostrešje popravljeno ali v celoti zamenjano, se lotimo strešne kritine. Če je stara strešna kritina še dobra, jo lahko ponovno vgradimo. Lahko je bila samo nestrokovno položena in je zaradi površnega dela prihajalo do zamakanja.
O prenovi strehe, ki je bila grajena okoli sedemdesetih oziroma osemdesetih let, je potrebno dobro premisliti, da se lahko odločimo za celotno predelavo strehe, saj so v zdajšnjih časih načini izdelave strešne kritine in ostrešja bistveno naprednejši kot včasih.
Če uporabimo nove naprednejše materiale, katere uporabo spodbujajo razni skladi, kot je EKO sklad. Nam EKO sklad lahko pomaga z svojim spodbujanjem razvoja na področju varstva okolja z različnimi oblikami pomoči kot so, ugodno kreditiranje naložb oziroma dajanjem poroštev za okoljske naložbe varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od tržnih. Pod okoljske naložbe smatramo kako ravnati z odpadki, zmanjšanje tveganj onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in zraka.


KONTAKT:

ROBERT MEHLE S.P. PONOVIČE 3A, 1282 SAVA

GSM: 041 254 517, TELEFON: 01 898 47 98, FAKS: 01 899 56 06